Veiksmīga integrācija

Saņemot sociālā uzņēmuma statusa apstiprinājumu, viens no galvenajiem uzdevumiem ir veicināt integrācijas procesu valstī. Viens no integrāciju veicinošiem sākuma punktiem ir socializēt bērnu ģimenē, integrēt pašu ģimeni savā iekšējā ģimenes situācijā un šaurākā sociālajā lokā – tās ir iestādes un dažādas struktūras, un tikai tad integrēties sabiedrībā.  Integrācijas pirmais solis var būt veiksmīgs tikai tad, […]

Veiksmīga integrācija Read More »