ALTERNATĪVĀ IZGLĪTĪBAS UN SOCIĀLĀS ATTĪSTĪBAS SISTĒMA

SIA Iespēja izaugsmei ir izveidojusi alternatīvās izglītības un sociālās attīstības sistēmu kā inovatīvu atbalstošu pasākumu kopumu, vērstu uz indivīda sociāli-emocionālo, kognitīvo (intelekta), personības attīstību.

MULTIDISCIPLINĀRĀ SPECIĀLISTU ATBALSTA KOMANDA

Sistēmas veiksmīgai darbības nodrošināšanai ir izveidota speciālistu komanda, kas vērsta uz katra indivīda individuālām attīstības vajadzībām.

SOCIĀLĀS PEDIATRIJAS CENTRA IZVEIDES NEPIECIEŠAMĪBA

Profesionālā pieredze daudzu gadu garumā apliecina, ka indivīda attīstības galvenie kavēšanas faktori ir:
– sociālie faktori (ģimenē, ikdienas vide, sabiedrība);
– bioloģiski;
– ģenētiski.
Šo faktoru prevensijai, mazināšanai un novēršanai tika izveidota alternatīva izglītība un sociālā attīstības sistēma kā sociālā pediatrija.

Mūsu filozofija

Ikvienam ir tiesības būt kā unikālai, neatkārtojamai personībai.
Bērni ierodas pasaulē ar sevišķo sūtību, nevainīgi, taču katrs ar savām vajadzībām… Mūsu uzdevums ir palīdzēt šīs vajadzības apmierināt un tikt galā ar ceļā sastaptām grūtībām, turpinot dzīvot pilnvērtīgi ģimenē un sabiedrībā.

Skola ir vieta, kur vienkopus pulcējas daudz un dažādi bērni, kuri vēlas apgūt zināšanas atbilstoši savām spējām. Skolotājam strādājot ir jāspēj pielāgoties katra bērna vajadzībām. …
Šajā vasarā projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros uzsākām integrējošu nometņu organizēšanu bērniem un viņu ģimenēm un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm. Tas, ko …
Mamma strostē savu bērnu, kad viņš ierauga kādu cilvēku ar īpašām vajadzībām, un neļauj viņam uz to skatīties. Neskaties, ejam, viņa saka. Es negribu, lai …

Sadarbojamies ar

Projekti sadarbībā ar