Sveicināti Iespēja izaugsmei!

Mēs esam sociālais uzņēmums Tev, Tavai ģimenei un sabiedrībai visā Pasaulē.

 

Uzņēmums nodrošina sociālās rehabilitācijas un sociālos pakalpojumus sociālās pediatrijas sistēmā bērniem un jauniešiem ar invaliditāti un viņu vecākiem, bērniem un jauniešiem ar veselības un sociāla rakstura problēmām un viņu vecākiem, sociāli-nelabvēlīgā situācijā nonākušām personām.

 


Sociālās pediatrijas sistēmas funkcijas

Uzņēmuma klientu sociālās rehabilitācijas un sociālo pakalpojumu nodrošināšana sociālās pediatrijas sistēmā atbilstoši prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

Uzņēmuma klientu nodrošināšana ar sociālās rehabilitācijas un sociāliem pakalpojumiem vienotā sociālās pediatrijas sistēmā.

Pakalpojumi

Pirmreizēja konsultācija

Veic klientu prasmju un attīstības izvērtēšanu un izstrādā sociālās rehabilitācijas vai sociālo pakalpojumu plānu vienotā sistēmā, nodrošinot uzņēmuma speciālistu pakalpojumus vai iesaistot speciālistus kā sadarbības partnerus ārpus uzņēmuma.

Individuālās nodarbības

Sniedz pakalpojumus kognitīvo procesu attīstībai un personības attīstības veicinošus pasākumus individuāli un vienaudžu grupā.

Konsultācija un vecāku apmācība

Sniedz ģimeņu praktiskās apmācības klientu bērnu audzināšanā un savstarpējo attiecību uzlabošanā.

Nodarbības pie logopēda

Sniedz logopēda pakalpojumus runas un valodas attīstībai.

Tomatis diagnostika

Piedāvā audiometrijas testu un analīzi fonemātiskās dzirdes diagnostikai.

Tomatis terapija

Veic audio-fonoloģisko terapiju runas un valodas attīstībai, kas ietver attīstošu sistēmu kognitīviem un sociāli-emocionāliem procesiem.

Grupas terapijas nodarbības

Piedāvā uzvedības – sadarbības terapijas ar vienaudžiem un pieaugušajiem.

Sociālie pakalpojumi

Sniedz sociālos pakalpojumus, izvērtējot klientu nepieciešamos atbalsta pasākumus finansu jautājumos, sociālo problēmu risināšanā un ģimenes iekšējo konfliktu risināšanā.

Sociālie pakalpokumi dzīves vietā

Izstrādā un īsteno klientu individuālos sociālās rehabilitācijas un sociālos pakalpojumus viņu dzīves vietās.

Mūsu filozofija

Ikvienam ir tiesības būt kā unikālai, neatkārtojamai personībai.
Bērni ierodas pasaulē ar sevišķo sūtību, nevainīgi, taču katrs ar savām vajadzībām… Mūsu uzdevums ir palīdzēt šīs vajadzības apmierināt un tikt galā ar ceļā sastaptām grūtībām, turpinot dzīvot pilnvērtīgi ģimenē un sabiedrībā.

Pieredze

Saņemot sociālā uzņēmuma statusa apstiprinājumu, viens no galvenajiem uzdevumiem ir veicināt integrācijas procesu valstī. Viens no integrāciju veicinošiem sākuma punktiem ir socializēt bērnu ģimenē, integrēt …

Sadarbojamies ar

Projekti sadarbībā ar