Veiksmīga integrācija

Saņemot sociālā uzņēmuma statusa apstiprinājumu, viens no galvenajiem uzdevumiem ir veicināt integrācijas procesu valstī.

Viens no integrāciju veicinošiem sākuma punktiem ir socializēt bērnu ģimenē, integrēt pašu ģimeni savā iekšējā ģimenes situācijā un šaurākā sociālajā lokā – tās ir iestādes un dažādas struktūras, un tikai tad integrēties sabiedrībā. 

Integrācijas pirmais solis var būt veiksmīgs tikai tad, kad paši vecāki apzinās ģimenē, ka viņi ir atbildīgi par sava bērna attīstību un sagatavo viņu psiholoģiski, fiziski, emocionāli un intelektuāli pēc bērna spējām. 

Pirmais sabiedrībā iziešanas solis ir pirmskolas izglītības iestāde, pēctam tā ir skola. Mēs nevaram runāt par integrācijas procesu, kamēr nav izieti šie iekšējie procesi ģimenē. 

Nākamais integrācijas solis ir integrācija ārpus ģimenes. 

Tā ir integrācija iestādē, kur vienā iestādē atrodas bērni ar savām funkciju specifiskām vajadzībām un šaurākā lokā, kur kopā ar asistentiem integrē atbilstoši spējām bērnu lokā, kuriem ir tipiska attīstība. Izstrādājot mērķi, kāpēc un kāda integrācija ir nepieciešama konkrētajam bērnam. 

 

Irēna Dominiece, Sociālās pediatrijas sistēmais galvenais speciālists